Het intrainen van vaardigheden

Trainen en coachen met behulp van theater

‘Mensen vanuit hart en verstand in beweging krijgen’, is het mooiste dat we mee kunnen maken binnen ons werk!

Wij hebben inmiddels veel ervaring met het inzetten van ambassadeurs. Een ambassadeur is een  gemotiveerde medewerker, of leidinggevende, die met Corrie Broks en Co aan de slag gaat om met name feedback geven en ontvangen in te trainen. Dat betekent oefenen, oefenen en nog eens oefenen met behulp van ‘De kale waarheid met het Hart’ en ‘Ego in de tas’.  Wij zelf zullen het ‘levend lesmateriaal’ zijn. Vanzelfsprekend staat een veilige leeromgeving op de eerste plaats! In een vertrouwde omgeving wordt er met elkaar gekeken naar de communicatie op de werkvloer. In het onderstaande blok vind je meer informatie over deze werkvorm.

Als ambassadeur train je in de letterlijkste zin van het woord, gespreksvaardigheden. Daarnaast zullen coaching en feedback aan de orde komen, om zodoende de ambassadeur voldoende bagage te geven de collega’s in te werken op een andere manier van communiceren. Een groot voordeel bij deze manier is dat de deelnemers zelf kiezen voor deze rol en dat verhoogt het leerrendement.

We gaan aan de slag met maximaal vier personen per groep. Duur: twee sessies van 2,5 uur, met een pauze van vier weken. In deze vier weken werkt men aan een huiswerkopdracht. Na twee maanden vindt een evaluatie plaats, die vormgegeven wordt aan de hand van een laatste opdracht.

Met deze vorm van ‘intrainen’ hebben wij ruime ervaring!  Wij gaan voor blijvend resultaat. Mensen veroveren communicatieve vaardigheden namelijk niet door droge theoretische verhandelingen, maar door heldere, bruikbare tips. Vaak oefenen heeft tot gevolg dat nieuwe vaardigheden bij je gaan horen. Het werk wordt er leuker door, ook op de lange termijn.