Introductie MBO-HBO differentiatie

Op het ETZ symposium mochten wij als Tiny en Tonny de MBO-HBO differentiatie onder de loep nemen en dat was een prachtige ervaring. Inmiddels komen de dames in heel veel ziekenhuizen in het land om deze verandering op een veilige en laagdrempelige manier aan te kaarten. En dan blijkt ineens dat het zo moeilijk niet is, ondanks dat de meeste teams tegen deze verandering opzien. Tiny en Tonny komen er, samen met de toeschouwers, achter dat de sleutel tot het succes van dit veranderproces zit in het blijven communiceren met elkaar. In deze act komen alle zaken die spelen rondom de differentiatie aan bod.

Desgewenst kunnen wij deze aftrap uitbreiden met regietheater en ‘De Kale Waarheid met het Hart’. Een programma van 1,5 uur, waarop de leidinggevende en het team verder kunnen borduren.

 


POPUP theater: MBO-HBO differentiatie in de praktijk

Heb jij, als leidinggevende in de zorg, je team al uitgedaagd om de MBO-HBO differentiatie in de praktijk vorm en inhoud te geven? Samen met Katrien Demesmaeker van het ETZ ontwikkelden wij een POPUP theater waarin we concretiseren hoe de MBO en HBO- verpleegkundige zich kan profileren en hoe de beide niveaus kunnen excelleren op de afdeling. Corrie Broks en Co en Katrien Demesmaeker zijn ervan overtuigd dat de MBO en HBO verpleegkundige elkaar kunnen stimuleren en motiveren om de steeds complexer wordende zorg het hoofd te bieden. In een veilig leerklimaat, open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan, is onlosmakelijk verbonden aan elke verandering binnen een organisatie. Coachen en reflecteren zijn belangrijke competenties die daar een bijdrage aan leveren! Het POPUP theater geeft een beeld van de dagelijkse praktijk en biedt ruimschoots de mogelijkheid om met elkaar in discussie te gaan!

Corrie Broks en Co over Katrien:
Katrien Demesmaeker is team leidinggevende binnen de zorgeenheid chirurgie van het ETZ en heeft haar team uitgedaagd sinds begin 2016 om de MBO-HBO differentiatie te concretiseren, en met succes! Na het drukbezochte congres “Verpleegkundigen op de STIP!” op 16 februari 2017 wordt ze geregeld gevraagd door ziekenhuizen om de visie van het ETZ op de functiedifferentiatie toe te lichten. Met liefde en enthousiasme vertelt zij hoe zij leiding geeft aan een afdeling die aan de slag wil met de functiedifferentiatie MBO-HBO. De samenwerking met Katrien is uniek! Wij zijn er erg blij mee. Het grote hart van Katrien voor de verpleegkunde en de passie van Corrie Broks en Co voor het “Thealeren”, sluiten naadloos op elkaar aan en zo ontstond dit mooie product!

Katrien over Corrie Broks en Co:
Corrie Broks en Co spiegelen op treffende, indringende wijze je dagelijks handelen. Daar laten ze het niet bij: op een veilige, respectvolle wijze dagen ze je uit om je eigen handelen in een nieuw daglicht te stellen. Waarom handel ik zoals ik handel? Waarom geef ik feedback op de wijze zoals ik dat nu doe? Om dan vervolgens te gaan bedenken wat het zou betekenen als je het op een andere manier gaat doen.Wat zeggen onze klanten?

Het op zeer ludieke wijze, direct aansluitend bij de huidige gevoelens, benoemen van de huidige zorgen onder de verpleegkundigen. Door met humor, praktijksituaties vergroot uit te spelen zijn ze in staat geweest om de verpleegkundigen te raken met een onderliggende serieuze boodschap voor iedereen! Máxima Medisch Centrum, afdelingen chirurgie/mdl en cardiologie.

Wanneer ik aan jullie terugdenk, verschijnt er een grote glimlach op mijn gezicht. Wat hebben mijn collega’s en ik enorm om jullie gelachen. En wat wisten jullie de vinger op de zere plek te leggen. Van begin tot het einde was jullie optreden één groot feest der herkenning. Wie er in zijn/haar organisatie op zoek is naar mensen die de huidige cultuur en veranderprocessen op een zeer komische wijze kunnen presenteren, zijn bij jullie aan het juiste adres. Want ik durf toch wel te zeggen dat iedere verpleegkundige, manager, unithoofd of welke aanwezige dan ook, zich herkenden in jullie verhaal. Jullie hebben ons geïnspireerd en geamuseerd. Namens het Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis wil ik jullie dan ook enorm bedanken. Ilse Koeten – Verpleegkundige &  projectondersteuner kwalificatieniveaus verpleegkundigen