Jan 22 2013

Reactie Avoord op thematisch theater


Avoord Zorg en Wonen werkt in een continue proces aan kwaliteit. Veel verbeter-plannen zijn hierop gericht. Onlangs kregen de locaties Rijserf, De Willaert en Het Anbarg het label ‘Zorgeloos Wonen’ vanuit Corona Wonen toegekend. Met elkaar werken wij aan belevingsgerichte zorg en vanuit deze visie hebben wij onlangs in nauwe samenwerking met Corrie Broks en Co het programma voor de sessies ‘Zoals U het wenst’ samengesteld. Met José de laat, zorgmanager van Avoord Wonen te Etten-Leur blikken wij terug op deze sessies.

Door de positieve ervaringen van reeds eerder verzorgde sessies over belevings-gerichte zorg kwamen de eerste aanmeldingen al snel binnen. Ongeveer 250 medewerkers, verdeeld over 4 avonden, hadden zich ingeschreven maar door mond op mond reclame, van enthousiaste medewerkers die al een sessie hadden bijgewoond, hadden er op de laatste avond 45 mensen zich extra aangemeld.

Voorafgaande aan de sessies werden door intakegesprekken en interviews met verschillende mensen op de werkvloer, de scènes op maat uitgewerkt. Hierdoor waren Corrie Broks en Madeleine Broks in staat, met regietheater als vorm,  scènes uit de praktijk voor te schotelen. Regietheater is een actieve, dynamische vorm, waarbij de medewerkers zelf een foute scène mogen veranderen in een wenselijke. Naast het feit dat men de situaties kan aansturen, is er ook ruimte voor discussie en uitwisseling. Ook de zwijgers wordt hun mening gevraagd op een ontspannende manier.

Als manager heb ik twee sessies bijgewoond en het was prettig om de sfeer en reacties vanuit de zaal te ervaren. De betrokkenheid van de medewerkers was groot. Ook kregen wij na afloop veel positieve reacties van de medewerkers: herkenbaar, humorvol en even is weer de spiegel voorgehouden.

Het waren inspirerende avonden die ons weer tot nadenken heeft gezet.
Kortom, Avoord Zorg en Wonen heeft het doel wat wij voor ogen hadden bereikt!