POPUP Theater in de Zorg

Kom zien, horen en ervaren…..

Als je zo intens met mensen werkt als wij, dan blijf je in ontwikkeling. Indrukwekkende gebeurtenissen geven je nieuwe inzichten, levenservaring maakt je milder en hardnekkige vraagstukken prikkelen je creativiteit. Het POPUP theater is het resultaat van alle drie.

Het POPUP theater is onze jongste telg uit de thealeerfamilie. Dit theater, volledig van karton gemaakt, kan een publiek aan van 12 personen en wordt op locatie opgebouwd. De afmetingen zijn 6 meter lang en 3 meter breed en 3 meter hoog. De kleine ruimte en het kleine aantal bezoekers, maakt dat de voorstelling echt binnenkomt. Het spreekt voor zich dat de voorstelling enkele malen achter elkaar wordt gespeeld om meerdere mensen de gelegenheid te geven hem te zien. Wat kun je verwachten?

Een indringende voorstelling die een beeld geeft van niet menselijke zorg. De professional komt om in protocollen en procedures die de zorg efficiënter moeten maken en daarnaast wordt van hem/haar steeds meer kennis geëist. De zorg schreeuwt om meer mensgerichte zorg, maar helaas zijn er tal van voorbeelden die het tegenovergestelde laten zien.
Corrie Broks en Co heeft een jarenlange ervaring opgebouwd met het meelopen in de praktijk. Wij komen in veel zorginstellingen, ziekenhuizen en welzijnsinstellingen. Uit die praktijk, maar ook uit eigen ervaring en de vele interviews met patiënten/cliënten en hun familieleden, artsen en verpleegkundigen is ontzettend veel materiaal verzameld, waarmee de voorstelling gestalte kon krijgen. Je ziet een beeld van de dagelijkse praktijk, wat zomaar jouw praktijk kan zijn.

Het POPUP theater zet je op een andere manier aan het denken: geen training, maar een korte, indrukwekkende ervaring, als instrument om met elkaar in gesprek te gaan. Het kan ook een start zijn van trainingen rond feedback geven en ontvangen.
Hoe lastig het is om feedback te geven en hoe vaak het is: “Ik stond erbij en ik keek ernaar”? Deze vorm past ook prima in een traject rondom gastgerichtheid. Het biedt een handvat om ook, samen met de professionals te kijken waar ze tegenaan lopen in de praktijk en wat ze nodig hebben om daadwerkelijk iets te veranderen!Tot slot

We hadden er ook voor kunnen kiezen om van alle mooie en ontroerende ervaringen een voorstelling te maken, maar het is juist onze wens om in dialoog te gaan met alle betrokken professionals over wat er mis kan gaan in communicatie en bejegening en hoe de patiënt/cliënt daar de directe gevolgen van ondervindt. Daar daadwerkelijk iets mee doen wat ook op termijn beklijft, is iets waar wij samen met jullie de schouders onder willen zetten.

Het POPUP theater is al ontwikkeld voor:
De ouderenzorg, rondom de thema’s: zelfregie, respect, samen wonen en thuis voelen.
Gastgerichtheid in ziekenhuizen over: bejegening, betrokkenheid en kwaliteit.
Ziekenhuizen Verpleegkunde 2020 over:  MBO-HBO differentiatie, krachtig verpleegkundig leiderschap, feedback geven en ontvangen.
Prikdiensten: over bejegening en het voorkomen van agressie.

Buiten de bestaande programma’s, maken wij graag een nieuwe voorstelling op maat! Met veel liefde en plezier vertellen wij jullie over ons product, waar we met hart en ziel aan gewerkt hebben. Graag lichten wij toe wat de mogelijkheden zijn. We zijn bereikbaar op het nummer (06) 34 34 37 39 of via linda@corriebroks.nl

De begeleiders/trainers

 

Als ‘levend lesmateriaal’ vinden wij het steeds weer een voorrecht om alle mensen die aan ons voorbij komen, op weg te helpen naar duidelijke en eerlijke communicatie. Madeleine en Corrie.

 

Meer informatie?