Introductie MBO-HBO differentiatie

Op het ETZ symposium mochten wij als Tiny en Tonny de MBO-HBO differentiatie onder de loep nemen en dat was een prachtige ervaring. Inmiddels komen de dames in heel veel ziekenhuizen in het land om deze verandering op een veilige en laagdrempelige manier aan te kaarten en dan blijkt ineens dat het zo moeilijk niet is, ondanks dat de meeste teams tegen deze verandering opzien. Tiny en Tonny komen er, samen met de toeschouwers, achter dat de sleutel tot het succes van dit veranderproces zit in het blijven communiceren met elkaar. In deze act komen alle zaken die spelen rondom de differentiatie aan bod.

Desgewenst kunnen wij deze aftrap uitbreiden met regietheater en ‘De Kale Waarheid met het Hart’. Een programma van 1,5 uur, waarop de leidinggevende en het team verder kunnen borduren.


POPUP theater: MBO-HBO differentiatie in de praktijk

Heb jij, als leidinggevende in de zorg, jouw team al uitgedaagd om de MBO-HBO differentiatie in de praktijk vorm te geven? Samen met Katrien Demesmaeker ontwikkelden wij het POPUP theater waarin we concretiseren hoe de MBO en de HBO-verpleegkundige zich kan profileren en hoe beide rollen kunnen excelleren op de afdeling. Katrien Demesmaeker was Teamleidinggevende binnen de zorgeenheid chirurgie van het ETZ. Zij heeft haar team al in 2016 uitgedaagd deze differentiatie vorm te geven en met succes. Het grote hart van Katrien voor de verpleegkunde en de grote passie van Corrie Broks en Co voor “Thealeren” sloten naadloos op elkaar aan en zo ontstond dit mooie product.

Katrien Demesmaeker is ervan overtuigd dat beide verpleegkundigen elkaar kunnen stimuleren en motiveren om de steeds complexer wordende zorg het hoofd te bieden. In een veilig leerklimaat, open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan, is onlosmakelijk verbonden aan elke verandering binnen een organisatie. Coachen en reflecteren zijn belangrijke competenties die daar een bijdrage aan leveren! Het POPUP theater geeft een beeld van de dagelijkse praktijk en biedt ruimschoots de mogelijkheid om met elkaar in discussie te gaan!

Katrien over Corrie Broks en Co:
Corrie Broks en Co spiegelen op treffende, indringende wijze je dagelijks handelen. Daar laten ze het niet bij: op een veilige, respectvolle wijze dagen ze je uit om je eigen handelen in een nieuw daglicht te stellen. Waarom handel ik zoals ik handel? Waarom geef ik feedback op de wijze zoals ik dat nu doe? Om dan vervolgens te gaan bedenken wat het zou betekenen als je het op een andere manier gaat doen.

POPUP theater: Wat kun je verwachten?

Het POPUP theater zet je op een andere manier aan het denken: geen training, maar een indrukwekkende ervaring als instrument om met elkaar in gesprek te gaan: samen met elkaar onderzoeken waar je tegenaan loopt in de praktijk en wat je nodig hebt om daadwerkelijk iets te veranderen!

  • Prikkelende casuïstiek om met elkaar te bespreken en te onderzoeken: waar ligt een rol voor de MBO-verpleegkundige, waarvoor de HBO-verpleegkundige? Wat is er misgegaan in het zorgproces? Wat had welke rol bij kunnen dragen aan het wel slagen van goede zorg?  (In de praktijk STOP momenten geheten. STOP staat voor: Samen terugkijken Op de Praktijk).
  • Regietheater rondom feedback geven en ontvangen.
  • Een POPUP handboek met reflectieopdrachten die ter plekke uitgevoerd moeten worden, maar ook met opdrachten die later, ter borging, in het team behandeld worden.

Het POPUP theater, volledig van karton gemaakt, kan een publiek aan van maximaal 14 personen en wordt op locatie opgebouwd. De afmetingen zijn 6 meter lang en 3 meter breed en 3 meter hoog.  De kleine ruimte en het beperkte aantal bezoekers, maakt dat de voorstelling echt binnenkomt. De voorstelling duurt ongeveer 120 minuten (inclusief voor en nabespreking). Elke voorstelling zal beginnen met het bij jullie al bekende duo ‘Tiny en Tonny’. In dit dialoog komen alle aspecten van de MBO en HBO-differentiatie aan de orde. Het POPUP theater wordt afgesloten met een nabespreking. De voor en nabespreking zijn onlosmakelijk aan de voorstelling verbonden.

Een veel gestelde vraag aan ons: “Maar wat nu”? Het POPUP theater brengt veel teweeg en houdt de gemoederen langere tijd bezig. Maar hoe houd je dit als team vast? Corrie Broks en Co heeft veel ervaring met het werken met ambassadeurs (onder tabblad “producten” bij  kopje “Intrainen van vaardigheden” vind je uitleg). Onze ervaring heeft geleerd dat er in eigen gelederen zoveel kennis en kwaliteit aanwezig is. Waarom zouden we die kennis en kwaliteit onbenut laten?


Wat zeggen onze klanten?

Het op zeer ludieke wijze, direct aansluitend bij de huidige gevoelens, benoemen van de huidige zorgen onder de verpleegkundigen. Door met humor, praktijksituaties vergroot uit te spelen zijn ze in staat geweest om de verpleegkundigen te raken met een onderliggende serieuze boodschap voor iedereen! Máxima Medisch Centrum, afdelingen chirurgie/mdl en cardiologie.

Wanneer ik aan jullie terugdenk, verschijnt er een grote glimlach op mijn gezicht. Wat hebben mijn collega’s en ik enorm om jullie gelachen. En wat wisten jullie de vinger op de zere plek te leggen. Van begin tot het einde was jullie optreden één groot feest der herkenning. Wie er in zijn/haar organisatie op zoek is naar mensen die de huidige cultuur en veranderprocessen op een zeer komische wijze kunnen presenteren, zijn bij jullie aan het juiste adres. Want ik durf toch wel te zeggen dat iedere verpleegkundige, manager, unithoofd of welke aanwezige dan ook, zich herkenden in jullie verhaal. Jullie hebben ons geïnspireerd en geamuseerd. Namens het Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis wil ik jullie dan ook enorm bedanken. Ilse Koeten – Verpleegkundige &  projectondersteuner kwalificatieniveaus verpleegkundigen